QUY TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ KHIẾU NẠI HÀNG GIẢ HÀNG VI PHẠM SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Ogaly luôn có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý khiếu nại của Khách hàng liên quan đến giao dịch tại website www.ogaly.com.vn hoặc tại các cửa hàng, đại lý của Ogaly được công bố tại https://ogaly.com.vn/ . Khi phát sinh các khiếu nại, tranh chấp, Ogaly đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì mối quan hệ, sự tin cậy của Khách hàng vào chất lượng dịch vụ của Ogaly.

Quy trình khiếu nại thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Khách hàng khiếu nại về sản phẩm nghi vấn hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ (SHTT) khi mua hàng trên website www.ogaly.com.vn hoặc các Đại lý của Ogaly thực hiện qua:
• Liên hệ Hotline: 024 3297 9378
• Gửi thư điện tử đến email: cskh@ogaly.com.vn
• Người mua gửi khiếu nại tại địa chỉ:
CÔNG TY TNHH MERYCOOK VIỆT NAM
Địa chỉ: Thôn Động Phí, Xã Phương Tú, Huyện Ứng Hoà, Hà Nội

Bước 2: Bộ phận CSKH sẽ tiếp nhận khiếu nại, liên hệ làm rõ các phản ánh của Khách hàng trong thời gian sớm nhất và không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày Ogaly nhận được khiếu nại.
Tùy theo tính chất và mức độ của sự việc, Ogaly sẽ có những biện pháp cụ thể để hỗ trợ khách hàng giải quyết khiếu nại hàng giả, hàng vi phạm SHTT.

Bước 3: Ogaly có thể yêu cầu Khách hàng và/hoặc Đại lý bán hàng cung cấp các thông tin, bằng chứng liên quan đến giao dịch, sản phẩm để xác minh, làm rõ vụ việc và có hướng xử lý thích hợp.

Bước 4: Trong trường hợp Ogaly đã nỗ lực giải quyết khiếu nại, tranh chấp nhưng sự việc vượt quá khả năng và thẩm quyền của Ogaly, Ogaly sẽ yêu cầu Khách hàng đưa vụ việc ra cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.
Ogaly tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của Khách hàng (người tiêu dùng). Vì vậy, đề nghị các Đại lý của Ogaly cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến sản phẩm. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
Các bên bao gồm Ogaly (Đại lý của Ogaly) – người bán, Khách hàng – người mua có vai trò quan trọng và có trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết sự việc. Ogaly (Đại lý của Ogaly) có trách nhiệm cung cấp văn bản, tài liệu, giấy tờ, và các chứng cứ khác để chứng minh, làm rõ thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn cho Khách hàng. Khi được yêu cầu, Ogaly sẽ cung cấp những thông tin liên quan đến Người mua và Người bán nếu được Người mua hoặc Người bán đó (liên quan đến tranh chấp) đồng ý hoặc trong phạm vi được luật pháp cho phép.
Trong trường hợp sản phẩm là hàng giả, hàng vi phạm SHTT và lỗi được xác định thuộc về Đại lý của Ogaly, Ogaly sẽ thực hiện thu hồi sản phẩm, đề xuất phương án bồi thường (nếu có) đồng thời thanh lý hợp đồng và thu hồi giấy chứng nhận Đại lý, xử phạt Đại lý theo đúng chính sách đã ban hành, hoặc chuyển cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý tùy theo mức độ của sai phạm. Ogaly sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ tin bài về Đại lý của Ogaly đó trên website www.ogaly.com.vn đồng thời yêu cầu Đại lý của Ogaly bồi thường cho Khách hàng thỏa đáng trên cơ sở thỏa thuận với Khách hàng.
Trường hợp Ogaly và các bên đã nỗ lực giải quyết qua hình thức thương lượng, thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch giữa Khách hàng và Người bán hàng, thì một trong hai bên Khách hàng và Người bán hàng sẽ có thể đưa vụ việc đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên.
Bất kỳ tranh cãi, khiếu nại hoặc tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến giao dịch tại Website: www.ogaly.com.vn hoặc các Quy định và Điều kiện này đều sẽ được giải quyết bằng hình thức thương lượng, hòa giải, trọng tài và/hoặc Tòa án theo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010, tại Chương 4 về Giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.